19:09

1403/01/22

آرشیو
اخبار دسته بندی: سیاست خارجی
ترامپ برادرم قاسم سلیمانی را کشت،و شما گفتید که او تروریست است. پس شما در عراق چه غلطی میکردید؟!!