07:02

1402/06/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: سیاست خارجی
ترامپ برادرم قاسم سلیمانی را کشت،و شما گفتید که او تروریست است. پس شما در عراق چه غلطی میکردید؟!!