01:11

1403/01/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: چند رسانه ای
شهید ابومهدی المهندس در یکی از مصاحبه های خود گفته بود من با افتخار سرباز حاج قاسم هستم .