17:55

1402/11/15

آرشیو
اخبار دسته بندی: تلدیو
در دنیا با حاج قاسم خیلی رفیق بودیم؛ان‌شاءالله خدا کاری کند که در قیامت هم خیلی رفیق باشیم…