08:50

1402/01/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: فیلم و صوت
شهید ابومهدی المهندس در یکی از مصاحبه های خود گفته بود من با افتخار سرباز حاج قاسم هستم .