06:59

1402/11/25

آرشیو
اخبار دسته بندی: فیلم و صوت
شهید ابومهدی المهندس در یکی از مصاحبه های خود گفته بود من با افتخار سرباز حاج قاسم هستم .