05:30

1403/04/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: سینما و تئاتر
حاج قاسم سلیمانی پس از دیدن تماشای فیلم «به وقت شام» حاتمی کیا گفت: من فکر میکنم خدمت بزرگی کردند با این کارشان به همه‌ی کسانی که مظلومانه و غریبانه دفاع کردند.